close


Zajęcia dodatkowe uwzględniają potrzeby i możliwości naszych wychowanków
oraz oczekiwania rodziców.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄCE SIĘ 
W  PRZEDSZKOLU:
 
1. Rytmika - celem zajęć jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy i rozwijanie sprawności i motoryki dziecka.
         
prowadzi   mgr Katarzyna
               mgr Barbara
             mgr Anna
 
2. Język angielski - podczas zajęć dzieci uczą się języka obcego w grupie rówieśników w oparciu o metody aktywizujące, głównie poprzez zabawę z językiem, gdzie m. in. wykorzystuje się skłonności dziecka do naśladowania.
         
prowadzi   mgr Aleksandra
 
3. Zajęcia logopedyczne - celem zajęć jest stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz kształtowanie umiejętności prawidłowej wymowy.
 
prowadzi mgr Ewa
 
4. Religia
         
prowadzi mgr Katarzyna
 
 
 
 
Zajęcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
 
1. Zajęcia metodą Tuputan - zajęcia prowadzone są nowatorską metodą, której zasadniczym celem jest prowadzenie różnorodnych zabaw ruchowych z elementami tańca.
       prowadzi mgr Katarzyna
                mgr Anna
 
2. Zajęcia równoważne - celem zajęć jest stymulowanie prawidłowego rozwoju ruchowego, doskonalenie równowagi i zwinności dzieci.
prowadzi  pani Agata
                  mgr Joanna
                   mgr Barbara
                mgr Anna
 
3. Zajęcia teatralne - celem zajęć jest rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej oraz stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
                   
prowadzi     pani Agata
                    mgr Ksenia
                         mgr Katarzyna
                      mgr Jadwiga
 
 
4. Terapia logopedyczna - zadaniem zajęć jest likwidacja wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej dzieci.
                   
      prowadzi   mgr Kazimiera
 

 

 

                                             "Słoneczny Zakątek"

 

                                                                                         Przedszkole Miejskie nr 25                     Oddział
                                                                                          ul. Olejniczaka 9                                         ul. Kolejowa 27
                                                                                          41-902 Bytom                                            41 - 902 Bytom
                                                                                          NIP: 626-26-24-756                                            tel. (32) 787-45-80
                                                                                          tel. (32) 787-50-77