close


 

Szanowni Rodzice

 

Prosimy o zapoznanie się z KOMUNIKATEM nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2021/2022 w Bytomiu, który zawiera wszystkie informacje dotyczące tegorocznego naboru do bytomskich przedszkoli.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla rodziców dzieci już uczęszczających do naszej placówki będą wydawane w najbliższych dniach w przedszkolu. Deklaracja jest również dostępna na naszej stronie internetowej. Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie deklaracji oraz oddanie do przedszkola najpóźniej do 19 lutego b.r. Deklaracja musi być podpisana przez oboje rodziców/opiekunów prawnych (jeżeli oboje sprawują opiekę nad dzieckiem).

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
word
pdf

 

Osoby zapisujące dzieci do przedszkola po raz pierwszy proszone są o dokładne zapoznanie się z informacjami w KOMUNIKACIE oraz przestrzeganie terminów i stosowanie się do wytycznych. W razie wątpliwości można dzwonić do przedszkola. Dokumenty oddajemy tylko w jednym egzemplarzu do przedszkola wybranego jako pierwsze z kompletem wymaganych załączników. Komplet dokumentów można przynieść osobiście (najlepiej po wcześniejszym umówieniu przez telefon) lub wrzucić do skrzynki pocztowej na zewnątrz budynku w zaklejonej i podpisanej kopercie. Dokumenty przyjmujemy do 19 marca 2021r.

W razie potrzeby zapisania dziecka przez pracownika przedszkola prosimy o wcześniejszy telefon lub e-mail w celu ustalenia szczegółów.

Komunikat dostępny jest również na stronie http://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/komunikaty-wydzialu-edukacji

 

 W załączeniu publikujemy NOWY komunikat w sprawie rekrutacji
do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2021/20 w Bytomiu:
 

 

                                             "Słoneczny Zakątek"

 

                                                                                         Przedszkole Miejskie nr 25                     Oddział
                                                                                          ul. Olejniczaka 9                                         ul. Kolejowa 27
                                                                                          41-902 Bytom                                            41 - 902 Bytom
                                                                                          NIP: 626-26-24-756                                            tel. (32) 787-45-80
                                                                                          tel. (32) 787-50-77