close

REALIZOWANE PROGRAMY

Pracę z dziećmi opieramy o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz różne programy wychowawcze, m.in.:
-"Od przedszkolaka do pierwszaka", "Bezpieczne przedszkole", "Plan pracy stymulacyjno- wyrównawczej", "Praca z dzieckiem zdolnym".
Bierzemy udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach np.:
- programy edukacyjne promujące zdrowie: "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy", "Akademia Aquafresh", "Klub Zdrowego Przedszkolaka",
- "Sprzątanie Świata", "Góra Grosza", "Światowy Dzień Zwierząt" i innych. 

 

                                             "Słoneczny Zakątek"

 

                                                                                         Przedszkole Miejskie nr 25                     Oddział
                                                                                          ul. Olejniczaka 9                                         ul. Kolejowa 27
                                                                                          41-902 Bytom                                            41 - 902 Bytom
                                                                                          NIP: 626-26-24-756                                            tel. (32) 787-45-80
                                                                                          tel. (32) 787-50-77