close

Ramowy rozkład dnia
Przedszkole Miejskie nr 25
„Słoneczny Zakątek”
 
6.00-8.20  Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsul­tacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.20-8.30  Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad hi­gieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30-9.00  Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakoń­czeniu śniadania.

9.00-11.20  Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizo­wanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne. Spożywanie soków, owoców i warzyw. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zajęcia dodatkowe.

11.20-11.30  Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

11.30-12.00  Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Roz­wijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządko­wych po zakończeniu obiadu.

12.00-13.20  Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych. Zajęcia dodatkowe.

13.20-13.30  Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

13.30-14.00  Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej po­stawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14.00-17.00  Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.
 
 
 Ramowy rozkład dnia
Oddział Przedszkola Miejskiego nr 25
"Słoneczny Zakątek"

 8.00-9.00 Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Zabawy integrują grupę. Ćwiczenia poranne.

9.00- 11.30 Zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizowane według programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju. Zabawy ruchowe na powietrzy, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.

11.30 – 12.15 Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności.

12.15 – 12.45 Swobodna aktynowość dzieci.

12.45 – 13:00 Rozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami.


 

 

                                             "Słoneczny Zakątek"

 

                                                                                         Przedszkole Miejskie nr 25                     Oddział
                                                                                          ul. Olejniczaka 9                                         ul. Kolejowa 27
                                                                                          41-902 Bytom                                            41 - 902 Bytom
                                                                                          NIP: 626-26-24-756                                            tel. (32) 787-45-80
                                                                                          tel. (32) 787-50-77