close
 

HISTORIA PRZEDSZKOLA

 
           Przedszkole Miejskie Nr 25 w Bytomiu zostało otwarte we wrześniu 1948 roku. 
W 2018 roku mija 70 lat jego istnienia.

 
                   Dawniej, przedszkole aktywnie współpracowało z ,,Cechem Rzemiosł Różnych” w Bytomiu. Niewątpliwie Cech pełnił funkcję opiekuńczą wobec przedszkola: wypożyczał narzędzia do pracy w ogrodzie przedszkolnym, sponsorował farbę, krzewy czy zabawki a także autokar na wyjazdy dzieci. W zamian dzieci z przedszkola występowały na różnych uroczystościach organizowanych dla członków Cechu.

               Na początku w przedszkolu prowadzone były 2 oddziały, do których uczęszczało około 60 dzieci. Mieściły się one w budynku przedszkolnym przy ul. Olejniczaka 9. W roku 1996 dołączono do przedszkola kolejny oddział dla 25 dzieci, który znajduje się przy ulicy Kolejowej 27. Oddział ten powstał w budynku po dawnym Przedszkolu Miejskim Nr 13.

              W 2003 roku ogłoszono w placówce konkurs dla dzieci i rodziców na nazwę przedszkola. Wygrał „Słoneczny Zakątek”.
W dniu 23 kwietnia 2003 roku nazwa została nadana uchwałą Rady Miejskiej, a w czerwcu 2003 roku, podczas uroczystości z okazji jubileuszu 55- lecia ówczesny prezydent Bytomia, Krzysztof Wójcik, oficjalnie nadał placówce nowe imię. Od tej pory pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Miejskie
Nr 25 „Słoneczny Zakątek” w Bytomiu. Wtedy też powstało logo przedszkola, które zostało zawieszone na frontowej ścianie budynku.W 2013 roku z okazji kolejnego jubileuszu 65-lecia zmieniliśmy logo przedszkola na bardziej nowoczesne.
               Stopniowo przedszkole powiększało się o kolejne oddziały, przejmując pomieszczenia na parterze i piętrze budynku.
Aktualnie w przedszkolu działa 6 oddziałów, do których uczęszcza około 94 dzieci.

                 Zarówno budynek, jak i plac przedszkolny są nieustannie modernizowane.
W 2017 roku, dzięki udziałowi w projekcie unijnym, w przedszkolu przeprowadzono generalny remont wszystkich pomieszczeń,
wraz z adaptacją pietra budynku, a sale wyposażono w nowe meble oraz pomoce dydaktyczne.
Dzięki staraniom Wspólnoty Mieszkaniowej, przeprowadzono remont elewacji
i dokonano izolacji piwnic dlatego dzisiaj budynek jest kolorowy i estetyczny,
a swoim wyglądem zachęca  do przekroczenia jego progu.

 
 
Kolejnym dyrektorami przedszkola były:
  • Pani Władysława Sudół
  • Pani Wojciechowska Bogumiła
  • Pani Jadwiga Tomalka – od 1988 do 2007 roku
  • Pani Joanna Dylla – od 2007 do nadal
     

 

 

 

 

 

 

                                             "Słoneczny Zakątek"

 

                                                                                         Przedszkole Miejskie nr 25                     Oddział
                                                                                          ul. Olejniczaka 9                                         ul. Kolejowa 27
                                                                                          41-902 Bytom                                            41 - 902 Bytom
                                                                                          NIP: 626-26-24-756                                            tel. (32) 787-45-80
                                                                                          tel. (32) 787-50-77