close


Szanowni Rodzice / Opiekunowie
dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 24 w Bytomiu
oraz Przedszkola Miejskiego nr 31 w Bytomiu
zapisanych na dyżur wakacyjny do naszej placówki w miesiącu
sierpniu 2020 r.
 
1. Poniżej znajdziecie Państwo zestaw dokumentów do wydrukowania, uzupełnienia i podpisania przez oboje rodziców lub opiekunów (dotyczy deklaracji, oświadczenia rodziców oraz upoważnienia do odbioru).
2. Deklarację przyjęcia dziecka proszę wydrukować w dwóch egzemplarzach – dla Państwa oraz dla przedszkola oraz wypełnić we wszystkich miejscach przeznaczonych dla rodziców (szczególnie prosimy wpisać numer konta do zwrotu opłaty za przedszkole).
3. Dokumenty należy dostarczyć do placówki najpóźniej w poniedziałek 3 sierpnia  do Przedszkola Miejskiego nr 25 w Bytomiu. Brak dokumentów będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka .
4. Prosimy nie wpisywać numeru na deklaracji przyjęcia dziecka.
5. Przedszkole uzupełni numery umowy oraz numery kont , na który należy dokonywać wpłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu.
6. Należy zapoznać się z procedurami umieszczonymi na stronie internetowej naszego przedszkola, w zakładce „ „Covid 19”.
7. Wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujące w Państwa placówce, obowiązują również w naszym przedszkolu.
8. Nasze przedszkole będzie czynne od 3 do 31 sierpnia w godzinach od 6.30 do 16.30.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 25 „Słoneczny Zakątek”
      w Bytomiu

ZESTAW DOKUMENTÓW DO WYDRUKOWANIA, UZUPEŁNIENIA I PODPISANIA:

Ogólne wytyczne

Upoważnienie do odbioru

Oświadczenie rodziców

Deklaracja 

 

                                             "Słoneczny Zakątek"

 

                                                                                         Przedszkole Miejskie nr 25                     Oddział
                                                                                          ul. Olejniczaka 9                                         ul. Kolejowa 27
                                                                                          41-902 Bytom                                            41 - 902 Bytom
                                                                                          NIP: 626-26-24-756                                            tel. (32) 787-45-80
                                                                                          tel. (32) 787-50-77