close


AKTUALNOŚCI
 • DZIECI PRZYJĘTE
  SZANOWNI RODZICE!
  Przekazujemy listę dzieci przyjętych do naszego przedszkola na nowy rok szkolny 2020/21. W związku z aktualną sytuacją, wszelkie formalności będą załatwiane w późniejszym terminie, o którym będziemy Państwa informować poprzez naszą stronę internetową.

  Dzieci przyjęte.pdf

   
 • Ankieta do wypełnienia!
  Szanowni Rodzice!
  W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi działalności żłobków i przedszkoli oraz możliwości  otwarcia placówek, prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami i pilne wypełnienie załączonej ankiety, a następnie odesłanie jej do wychowawców grupy swojego dziecka. 
  W razie wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami grup lub mailowo na adres przedszkola. 

  ANKIETA
  WYTYCZNE
 • Lista dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola
  Szanowni rodzice!
  Zgodnie harmonogramem rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 w Bytomiu, zamieszczamy listę dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola. Prosimy o wypełnienie oświadczenia -potwierdzenia woli (w załączeniu) oraz dostarczenie jej do naszego przedszkola najpóźniej do 22 maja do godz. 15.00. Oświadczenie można wydrukować z naszej strony i po wypełnieniu dostarczyć w zaklejonej kopercie do skrzynki pocztowej na zewnątrz budynku przedszkola przy ul. Olejniczaka 9. Można również odebrać pusty wniosek w przedszkolu, codziennie od godz. 10.00 do 14.00, po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel.: 32 7875077 i  oddać wypełniony w zaklejonej kopercie do skrzynki pocztowej. Nie dostarczenie wypełnionego oświadczenia w wymaganym terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy. Lista przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 zostanie wywieszona w budynku placówki oraz na stronie internetowej  w dniu 25 maja o godz. 15.00.


  LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

  OŚWIADCZENIE
 • Decyzja
  Szanowni Rodzice
  W związku z decyzją Prezydenta miasta Bytomia oraz koniecznością przystosowania placówki do możliwości jej otwarcia zgodnie z zaleceniami  dotyczącymi BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 04.05.2020 r., zawieszamy działalność przedszkola do 31 maja b.r. W tym czasie nadal będziemy prowadzić nauczanie w dotychczasowej formie. W imieniu wszystkich pracowników życzę zdrowia, wytrwałości oraz cierpliwości dla Państwa oraz Waszych Rodzin.

  Z poważaniem
  Joanna Dylla

  Załącznik:

  ZARZĄDZENIE
 • WAŻNE!
 • Rekrutacja
   
  SZANOWNI RODZICE
   
  W związku z tym, że rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 została wydłużona do 15 kwietnia 2020 r. i nie wiadomo kiedy placówki wrócą do normalnej pracy, prosimy o dostarczanie wniosków  w wersji papierowej w zaklejonych kopertach do siedziby przedszkola przy ul Olejniczaka 9 i pozostawianie ich w skrzynce pocztowej znajdującej się przed wejściem. Informujemy, że wnioski składamy tylko w przedszkolu wybranym na pierwszym miejscu (w tylu egzemplarzach ile przedszkoli państwo wybrali) ale wszystkie dokumenty muszą być kompletne, podpisane oraz muszą zawierać wymagane załączniki. W obecnej sytuacji nie ma potrzeby ich potwierdzania i zanoszenia do pozostałych placówek. Jeżeli dokumenty będą kompletne zostaną potwierdzone w systemie rekrutacji, a o dalszych krokach poinformujemy w późniejszym terminie na stronie internetowej przedszkola bądź telefonicznie, lub mailowo.
  W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: przedszk25@poczta.onet.pl.
   
 • Nauka on-line

  Kochani rodzice,
  Zapraszamy do zakładki: dla rodziców -> nauka on-line
  Znajdziecie tam wiele ciekawych propozycji do nauki i zabawy z dzieckiem.

   
 • Zmiana w rekrutacji
   
  SZANOWNI RODZICE
   
  W związku z ogłoszeniem decyzji przez Prezesa Rady Ministrów informacji ws. zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych od 12 do 25 marca niniejszym informuje się, że:
   
  - przedszkole będzie pełnić dyżur od 16 do 25 marca wyłącznie w celu zabezpieczenia placówki,
   
  - w razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny,
   
  - zgodnie z decyzją MEN w sprawie zamknięcia przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych informujemy, że rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 została wydłużona do 15 kwietnia 2020 r.
  Jednak zatwierdzenie wniosku w wersji papierowej w placówce osobiście przez rodzica lub opiekuna będzie możliwe dopiero po 25 marca br. - do 15 kwietnia br.,

  - pracownikom sprawującym opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat (liczy się przeddzień osiągnięcia wieku 8 lat przez dziecko), w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni po przedłożeniu pracodawcy oświadczenia ZUS Z-15A (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r. poz, 374),
   
  Kolejne informacje będziemy przekazywać na bieżąco za pomocą e-maili lub na stronie internetowej przedszkola.
   
 • Koronawirus

  Prosimy o zapoznanie się z informacjami o koronawirusie na naszej stronie głównej: http://slonecznyzakatek25.pl/
 • Rekrutacja

  Zapraszamy do zakładki: dla rodziców -> rekrutacja
  Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na najbliższy rok szkolny zawarte są w komunikacie 3/2020.
  Serdecznie zapraszamy ;)
 • ZMIANA PŁATNOŚCI

  Szanowni Rodzice
   
  informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegają wysokości stawek wyżywienia za przedszkole:
  Śniadanie 1,30
  Obiad 3,50
  Podwieczorek 1,20
  Podwyżki związane są z rosnącymi kosztami żywienia i dotyczą wszystkich bytomskich przedszkoli. 

 

                                             "Słoneczny Zakątek"

 

                                                                                         Przedszkole Miejskie nr 25                     Oddział
                                                                                          ul. Olejniczaka 9                                         ul. Kolejowa 27
                                                                                          41-902 Bytom                                            41 - 902 Bytom
                                                                                          NIP: 626-26-24-756                                            tel. (32) 787-45-80
                                                                                          tel. (32) 787-50-77